خدمات طراحی وب سایت

* برخی نمونه پروژه ها :

           http://www.rahnamafard.com/fa/images/rahnama3.png        Site

        

  

  •    بسته های آماده :

این بسته ها به مرور بر حسب نیاز کاربران کامل تر  و بهینه تر شده اند به طوری که نیاز اکثر مشتریان ما را تامین می کند، ضمن اینکه شما می توانید در مراحل بعدی سفارش ماژول ها و امکانات دیگری ( در صورت نیاز ) به بستۀ خود اضافه نمایید. لطفاً بستۀ مورد نظر را با توجه به زمینۀ فعالیت خود انتخاب نمایید و مشخصات و امکانات و سایت های طراحی شده با بسته را مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که هیچ کدام از پکیج های زیر مناسب نیاز شما نیستند می توانید سفارش طراحی وب سایت اختصاصی دهید.

 

         

 

 

 

  •     وب سایت اختصاصی :

در صورتی که تمایل دارید سایت دقیقاً مطابق با نقشه و نیاز شما طراحی شود و هیچ اطاقی خالی نماند، یا وب سایت بزرگ و پیچیده ای مد نظرتان دارید که بسته های بالا قادر به رفع نیاز شما نیستند، ما طراحی وب سایت اختصاصی را به شما پیشنهاد می کنیم. تمام المان های وب سایت اختصاصی دقیقاً مطابق با نیاز شما طراحی خواهد شد و شما در طول پروژه به صورت آنلاین در کنار ما خواهید بود.