سامانه آزمون آنلاین

  • سامانه آزمون آنلاین

سامانه آزمون ساز پیشرفته با استفاده از این کامپوننت می توانید آزمونهای خود را با چندین قالب ( پرسش و پاسخ، چند گزینه ای، کشویی، drog&drop ، و...( ایجاد نمایید.

 

داری بانک سوال

قالب متن

قالب ایمیل

نمایش تحلیل نتایج آزمون

انتخاب چندین گزینه صحیح برای هر سوال و میزان درصد نمره برای هر پاسخ

مجموعه بندی سوالات

گذاشتن تصویر

پشتیبانی از جاوا

با امکان گرفتن خروجی و ورودی از آزمون و سوالات

پس از پاسخ دادن به آزمون نيز ميتوانيد گواهينامه مورد نظر خود را به كاربراني كه با موفقيت آزمون را پشت سر گذاشته اند بدهيد.كليه مراحل عنوان شده به صورت آنلاين انجام ميشود.

از مزاياي اين سيستم ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

:: گروه بندي آزمون ها به صورت نامحدود و دلخواه
:: ساخت انواع آزمون به صورت نامحدود
:: تعيين درصد قبولي (براي مثال اگر به 80 درصد سوالات پاسخ داده شد قبول لحاظ شود)
:: امكان قرار دادن ويدئوي آموزشي قبل از آزمون
:: امكان تعيين پيش نياز براي شركت در آزمون خاصي
:: امكان تعريف گواهينامه آنلاين براي هر آزمون (تصوير گواهينامه)
:: امكان دريافت گواهينامه توسط كاربراني كه آزمون را با موفقيت به پايان رسانيده اند
:: امكان درج نام قبول شدگان آزمون در گواهينامه به صورت آنلاين و خودكار
:: امكان تعريف سوالات دلخواه 2 تا 6 گزينه اي و يا سوال تشريحي براي هر آزمون